Friday, January 06, 2006

humulus lupulus

burasi yakinda (veya uzakta) bira blogu olacak. simdilik boylece dursun, mayalansin biraz